ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

EHRM: IND moet ook kopie documenten beoordelen

EHRM Singh vs België, 02-10-2012 (33210/11)

IND zal documenten, ook kopieën, in voorkomende gevallen wel moeten betrekken in asielprocedure.

Uit de uitspraak blijkt dat de overheid moet toetsen “as rigorous as possible” en moet “carry out a careful investigation of the grounds of appeal drawn from art. 3 without which the appeals lose their efficiency”.

such investigation must remove all doubt, legitimate as it may be, as to the invalidity of a request for protection regardless of the competences of the authority responsible for the control

Indien de overheid e-mails of kopieën, die de kern van de zaak betreffen, gemakkelijk kan verifiëren, moet zij dat doen. Het terzijde leggen van deze documenten als zijnde “makkelijk te vervalsen” en daarom niet overtuigend is in strijd met bovenstaande voorgeschreven toetsing.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht

Lees ook:

  1. Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor...
  2. Taaleis bij tijdelijk werk Heeft u een buitenlandse werknemer in dienst voor...
  3. Kroatië bij de EU per 1 juli 2013 Kroatië treedt toe, Kroatische werknemers nog minimaal 2...
  4. Wet Modern Migratiebeleid 1 juni 2013 van kracht Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) 1 juni 2013 in...
  5. Strengere controle en hogere boetes bij “illegaal werk” Nieuwsbericht | 19-11-2012 Inspectie SZW kondigt hardere aanpak...