ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Claim letselschade voor schade door dwarslaesie

Bent u of uw dierbare het slachtoffer geworden van een ernstig ongeval met een dwarslaesie tot gevolg? U wordt geconfronteerd met extra onkosten en u loopt inkomsten mis doordat u niet meer kunt werken? Als het ongeval is veroorzaakt door de fout van een ander, dan heeft u waarschijnlijk recht op een schadevergoeding letselschade. De letselschade experts van AHL geven rechtsbijstand aan slachtoffers met dwarslaesie.

Wij zoeken uit wie aansprakelijk is voor het ongeval en claimen vervolgens uw letselschade bij de aansprakelijke partij. Wij begeleiden onze cliënten gedurende het gehele letseltraject bij alle juridische vraagstukken en daar zit onze meerwaarde.

Kan ik een vergoeding van de schade krijgen?

U kunt pas een financiële compensatie krijgen voor uw letselschade als de veroorzaker van uw dwarslaesie aansprakelijk is. Elk letseltraject begint met de vraag wie aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. In de aansprakelijkheidsfase zal met andere woorden uitgezocht moeten worden of de veroorzaker van het letsel een fout, verwijtbaar heeft gehandeld of schuld heeft aan het ongeval. Dit kan tot ingewikkelde juridische discussies leiden.

Onze letselschadeadvocaten zijn ervaren en deskundig om zo slachtoffers van een dwarslaesie optimaal te kunnen helpen bij het verkrijgen van schadevergoeding letsel.

Dwarslaesie door arbeidsongeval

Heeft u een ongeluk op uw werk gehad bijvoorbeeld door een val van een ladder, of doordat u van een steiger bent gevallen of door een val van het dak? Dergelijke valpartijen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden kunnen een dwarslaesie tot gevolg hebben.

De kans is aanwezig dat uw werkgever moet betalen voor uw schade. Elke werkgever heeft een zeer strenge zorgplicht plicht voor zijn personeel en moet onveilige werksituaties en onveilige werkomstandigheden voorkomen. Meer lezen over arbeidsongevallen?

Dwarslaesie door verkeersongeval?

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeluk, dan zal uitgezocht moeten worden of de tegenpartij een verkeersfout heeft gemaakt. Wie had er voorrang, is er voldoende afstand gehouden, was er alcohol in het spel? Wilt u meer informatie over verkeersongelukken?

Voetgangers en fietsers worden beschouwd als zwakke verkeersdeelnemers en worden dan ook juridisch extra beschermd. Wordt een voetganger of fietser aangereden door een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, bus, vrachtwagen etc, dan bestaat behoudens overmacht in ieder geval recht op schadevergoeding. Wilt u meer weten over fietsongelukken?

Dwarslaesie door geweld?

Is uw letsel het gevolg van een mishandeling, een schietpartij of een ander geweldsincident? U heeft meerdere mogelijkheden om uw schade te claimen! Zo kunt u zich voegen in het strafproces tegen de dader, u kunt de dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen en u kunt een vordering indienen bij het schadefonds geweldsmisdrijven.

De letselschade specialisten van AHL advocaten in Utrecht zijn volledig op de hoogte van alle mogelijkheden om schade te claimen om zo slachtoffers van geweld maximaal te kunnen helpen bij het krijgen van een schadevergoeding. Meer lezen over geweldsincidenten?

Welke schade kan ik claimen?

Als de aansprakelijkheid voor uw letselschade wordt aanvaard, dan heeft u recht op een volledige compensatie van uw schade. Dat betekent dat extra kosten door het ongeval (o.a. medische kosten, aanpassingen in de woning, kosten voor huishoudelijke hulp, kosten voor persoonlijke verpleging etc) maar ook misgelopen inkomsten en het eventueel verloren gaan van een loopbaan en smartengeld moet worden vergoed.

Juridische hulp bij letselschade door dwarslaesie? Onze letsel advocaten verlenen rechtsbijstand aan slachtoffers uit heel Nederland.

Het is een understatement om te zeggen dat de gevolgen van een dwarslaesie enorm zijn met doorwerking op alle vlakken van het leven (arbeid, gezin, woning, hobby etc). De juridische procedures waarin slachtoffers van een dwarslaesie dan ook terecht kunnen komen strekken zich verder uit dan alleen het letselschade traject.

Denk maar aan een eventueel ontslagtraject met uw werkgever, een uitkeringstraject met het UWV, het aanvragen van huishoudelijke hulp en/of aanpassingen in de woning bij de gemeente.

En daar zit de meerwaarde van AHL advocaten ten opzichte van letselschadebureaus. Wij zijn een advocatenkantoor met specialisten op verschillende rechtsgebieden. Naast letselschade hebben wij een experts op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, en sociaalzekerheidsrecht. Zo kunnen wij slachtoffers helpen met alle juridische conflicten die zich voordoen.

Zorg voor goede en deskundige juridische hulp. De belangen zijn immens en u heeft vaak te maken met professionele tegenpartijen!

Pro deo advocaat letselschade

Ons kantoor heeft de filosofie dat alle slachtoffers van een dwarslaesie de mogelijkheid moeten hebben op specialistische rechtsbijstand bij het claimen van letselschade. Wij werken dan ook op pro deo basis en samen met u vragen wij gefinancierde rechtshulp aan.

Als de aansprakelijkheid wordt erkend voor uw schade, dan moeten ook de advocaatkosten worden vergoed. Daardoor hoeft het inschakelen van een letselschade advocaat u helemaal niets te kosten!

Gratis juridisch advies letselschade bij dwarslaesie? Neem contact met ons op!

U heeft letsel door een ongeval en u wilt uw schade verhalen op de aansprakelijke partij? Neem contact met ons op. Ons team van gespecialiseerde advocaten staat klaar om u te helpen. U krijgt altijd gratis juridisch advies. U kunt ons bellen op 030-2302060. Als u liever wordt teruggebeld dan hoeft u alleen het contactformulier in te vullen.

Neem contact op met AHL Advocaten Utrecht.