Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Deelmediation

Wat is deelmediation? Het komt met enige regelmaat voor dat partijen de geschilpunten voor 90% via mediation kunnen oplossen, maar dat de laatste 10% onoverbrugbaar (b)lijken. Is de mediation dan mislukt? Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Je kan met elkaar afspreken door middel van deelmediation dat je het overblijvende geschilpunt alsnog door de rechter laat beslissen.

Voorbeeld: Partijen kunnen over alle punten die voor hun kinderen van belang zijn, tot goede afspraken komen, behalve over de hoogte van de te betalen kinderalimentatie. Eén van de ouders is ondernemer en de resultaten zijn de laatste jaren nogal wisselend geweest met hoge pieken en diepe dalen. De ondernemer zal dan bij de berekening van de alimentatie waarschijnlijk van een voorzichtige (lage) prognose van de resultaten van de onderneming uitgaan, terwijl de niet-ondernemer bijvoorbeeld van de gemiddelde resultaten over de afgelopen 3 of 5 jaar wil uitgaan en daardoor op een veel hoger resultaat uitkomt.

Partijen kunnen dan afspreken dat zij dit punt van geschil door de rechter laten beoordelen, en dat zij zich (uiteraard) aan de uitslag van de rechter conformeren. De door de rechter vastgestelde kinderalimentatie kan dan alsnog in het ouderschapsplan worden opgenomen, en daarmee is de mediation alsnog geslaagd.

Naar mediation