ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

CTO

Cliënttevredenheidsonderzoek
Vooraf: welke advocaat heeft uw zaak behandeld? *
1. Hoe beoordeelt u het optreden van de telefoniste/receptioniste? *
2. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van het kantoor? *
3. Hoe beoordeelt u het optreden van de advocaat? *
4. Hoe beoordeelt u de informatieverstrekking vooraf over de kosten? *
5. Hoe beoordeelt u de informatieverstrekking over uw zaak? *
6. Hoe beoordeelt u de door de advocaat gegeven uitleg? *
7. Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van de advocaat? *
8. Hoe beoordeelt u de specificatie van de kosten in de nota? *
9. Hoe beoordeelt u de snelheid waarmee uw zaak is behandeld? *
10. Hoe beoordeelt u de cliëntvriendelijkheid van ons kantoor? *
11. Hoe beoordeelt u het voldoen aan gemaakte afspraken en toezeggingen? *
12. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van ons kantoor in het algemeen? *
16. Hoe bent u bij ons kantoor terecht gekomen?