Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Chavez-situatie ook van toepassing op grootouders

De IND heeft het standpunt gevolgd dat in sommige gevallen ook een opa of oma, niet zijnde een EU-onderdaan, een verblijfsrecht kan krijgen op basis van het arrest Chavez-Vilchez van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Mr. Flip Jansen heeft succesvol gesteld dat dit verblijfsrecht niet alleen geldt voor vaders en moeders, maar ook voor grootouders die daadwerkelijke zorgtaken ten behoeve van een minderjarig Nederlands kind verrichten. Daarnaast moet er een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaan tussen dit Nederlandse kind en de grootouder dat het kind gedwongen zou zijn de EU te verlaten als aan de opa of oma, niet zijnde een EU-onderdaan, een verblijfsrecht wordt geweigerd.

Wilt u meer informatie over het verblijfsrecht op grond van het arrest Chavez-Vilchez neem dan contact met mr. Flip Jansen of mr. Anjo Hekman.