ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

WW wijziging januari 2016

De Werkloosheidwet wordt gewijzigd om mensen weer sneller aan het werk te krijgen. De uitkeringsduur van maximaal 38 maanden van de WW wordt ingekort en zal in 2019 uiteindelijk 24 maanden worden.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u als werknemer werkloos zijn. Er is sprake van werkloosheid als su minimaal vijf arbeidsuren per week verliest. U moet direct beschikbaar zijn voor werk, u moet voldoen aan de weken-eis. De weken-eis betekent dat u minimaal 26 weken van de 36 weken voorafgaand aan uw eerste werkloosheid dag heeft gewerkt. Tot slot mag u niet verwijtbaar werkloos zijn. U heeft recht op maximaal 38 maanden WW-uitkering. Lees hieronder de komende WW wijzigingen.

Passende arbeid 1 juli 2015

Indien de werknemer werkloos is, dient hij/zij zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een baan of tewel passende arbeid. Op dit moment heeft de werkloze zes maanden om arbeid te vinden wat op zijn/haar eigen opleidingsniveau ligt. Na een jaar is de werkloze verplicht om alle arbeid te accepteren. Vanaf 1 juli 2015 moeten alle werklozen na een periode van zes maanden alle arbeid accepteren. Dit kan tevens arbeid zijn die lager ligt dan zijn/haar eigen opleidingsniveau.

Inkomensverrekening 1 juli 2015

Op dit moment geldt dat als de WW gerechtigde gaat werken,het aantal uren dat hij werkt in mindering komt op de WW-uitkering. Dit systeem van urenverrekening heeft als resultaat dat de WW-gerechtigde een lager inkomen als werknemer heeft en arbeid verricht tegen een lager loon. Met de nieuwe inkomensverrekening wet wordt er een deel van het loon in mindering gebracht op de uitkering, de urenverrekening wordt dus de inkomensverrekening. Deze wijziging zal ervoor zorgen dat werkhervatting vanuit de WW altijd zal lonen.

WW termijn 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 zal de WW termijn geleidelijk afgebouwd worden van 38 maanden naar 24 maanden. Dit betekent voor de WW gerechtigde dat hij/zij de eerste tien jaar 1 jaar aan WW-rechten opbouwt en voor elk jaar dat het arbeidsverleden langer heeft geduurd dan 10 jaar, zal er een halve maand aan WW-rechten worden opgebouwd. Een kort voorbeeld: mocht u 15 jaar werkzaam zijn geweest bij uw vorige werkgever, dan betekent het voor u dat u voor de eerste 10 jaar 10 maanden WW-uitkering heeft opgebouwd, en voor de overige 5 jaren 2.5 maanden WW-uitkering heeft opgebouwd. In totaal is uw WW-termijn 12.5 maanden.

Meer weten?

Maak snel een afspraak via de secretaresse (030-2302060) tussen 09.00 – 12.30 uur of 13.30 – 17.00 uur of mail naar aartsen@ahl-advocaten.nl.