Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Veelgestelde vragen

Vraag

Kan een buitenlandse werknemer, die illegaal werkt, toch zijn loon opeisen?

Antwoord

Ja. Zie daarvoor artikel 23 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hij kan zijn loon vorderen bij de werkgever, en indien nodig, bij een ‘hogere’ werkgever indien hij ‘ uitgeleend’ is in het geval dat de loonvordering bij de ‘ lagere’ werkgever niet slaagt.

De procedure voor deze loonvordering kan ingesteld worden bij de kantonrechter.


Vraag

Als ik een rechtsbijstandverzekering heb, kan ik dan mijn eigen (AHL-) advocaat aanwijzen?

Antwoord

In beginsel niet. De meeste rechtsbijstandverzekeraars verplichten u namelijk gebruik te maken van een door hen aan te wijzen jurist of advocaat. Wij raden u echter zeer aan om, bij twijfel over de kwaliteit van het advies of de gekozen strategie, contact met ons op te nemen. U heeft namelijk wél recht op een gratis second opinion door ons kantoor. Als u een laag inkomen heeft, kunt u in veel gevallen ook tegen zeer gering tarief (eigen bijdrage), bij ons terecht.


Vraag

Kan ik ook een ontslagvergoeding krijgen als mijn werkgever mij heeft ontslagen via het UWV Werkbedrijf?

Antwoord

Ja, in sommige gevallen wel. Bijvoorbeeld als u een lang dienstverband heeft gehad, als de gevolgen van het ontslag voor u zeer nadelig zijn, als u kunt aantonen dat uw werkgever tijdens uw dienstverband niets heeft gedaan aan interne opleiding of u anderszins op geen enkele manier heeft geholpen om intern of extern aan de slag te kunnen in een andere functie, enz. Als uw werkgever niet bereid is om u (alsnog) een vergoeding aan te bieden, kunt u een zogenaamde “kennelijk onredelijk ontslag” procedure starten.