ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Van der Meer de Walcheren

Willem Van der Meer de Walcheren

Willem van der Meer de Walcheren studeerde Nederlands recht aan de universiteit Utrecht met als keuze vakken massacommunicatie en theaterwetenschappen. Na een loopbaan in de media en als jurist en bestuurder werkzaam geweest te zijn bij zowel de publieke als commerciële omroep werd hij in 2000 advocaat, eerst in Groningen, daarna in Hilversum en thans in Utrecht.

Willem van der Meer de Walcheren heeft zich met name gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en arbeidsrecht. De laatste jaren mag hij zich ook deskundige noemen in letselschadezaken.
Graag komt hij zonder omwegen snel tot de kern van de zaak en geeft hij bruikbare adviezen en oplossingen. Ook als mediator lukt het hem bijna altijd om geschikte oplossingen te vinden voor problemen die eerst onoverbrugbaar leken.

Hoewel hij bijna altijd een minnelijke oplossing in een zaak beter vindt dan procederen, gaat hij een procedure indien noodzakelijk zeker niet uit de weg.