Vacature  (juridisch) secretaresse (parttime) Geïnteresseerd?  lees hier voor meer informatie.

ahladvocaten is op zoek naar studenten voor een student-stage lees hier meer informatie

Aanscherping kennismigrantenregeling per 1-1-2014

In het  “Besluit van 20 september 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen” heeft de Minster van SZW, ondermeer, een aanscherping aangekondigd van de kennismigrantenregeling om misbruik te voorkomen. De wijziging zal waarschijnlijk ingaan op 1 januari 2014.

Het loon wordt meer en anders gecontroleerd door:

  • salarisvoorwaarde per maand in plaats van per jaar;
  • loon betaling dient giraal (niet contant) te worden gedaan.

Er dient derhalve maandelijks loon betaald te worden via de bank. Betalingsbewijzen / loonstroken moeten direct beschikbaar zijn bij controle! Daarnaast moet het salaris “verband houden met de gebruikelijke arbeidsduur per week voor de functie”.

Ook bij deeltijdwerk dient het minimaal maandelijkse normbedrag betaald te worden. Bij een voltijdscontract korter dan een maand hoeft niet het volledige maandsalaris te worden betaald.

U zoekt een advocaat om een juridische procedure te starten of om u te voorzien van juridisch advies? Neem dan contact met ons kantoor op. Ons telefoonnummer is 030-2302060. Wordt u liever teruggebeld vul dan het contactformulier in.

Neem contact op

Lees ook:

  1. Flexibele arbeidsvormen en nieuwe bepalingen Flexibele arbeidsvormen zijn arbeidsvormen waarbij u niet op...
  2. Inkomensnormen IND per 1-7-14 De IND heeft per 1 juli 2014 nieuwe...
  3. Arbeidsovereenkomst 1) Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst? Een...
  4. Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor...
  5. Wet Modern Migratiebeleid 1 juni 2013 van kracht Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) 1 juni 2013 in...